среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie plotki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachety z plastiku na plot i furtkę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku jak przewidywane balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий